Odnawianie zabytków

Zajmujemy się odnawianiem zabytków wykonanych z drewna, metalu, kamienia. Odnawiamy pojazdy, maszyny, pomniki, elementy budowlane.

Ostatnio wykonaliśmy renowację zabytkowego Karawanu Konnego.

Karawan przed renowacją

Karawan przed renowacją

Karawan przed renowacją

Karawan przed renowacją

W trakcie renowacji

W trakcie renowacji

Po renowacji

Po renowacji

Po renowacji

Po renowacji

Po renowacji

Po renowacji